Sagt om Stefan:
sagt om

Du har överraskat mig! Engagerad och fängslande/skicklig föreläsare och övningsledare.”

“Viktigast har varit att hela avdelning har fått en gemensam ”utbildning” i feedback som vi kan praktisera omedelbums och diskutera framöver.”

“Att våga prata om detta i vår grupp. Har inte gjorts tidigare. Vissa av sakerna som har tagits upp var skolexempel på hur vi har det.”

Alla spontana skratt under resans gång. Mycket humor hos Stefan – Bra!

“Att kursen inte var slentrianmässig utan innehållet gav riktiga verktyg. “

“Att få redskap för att kunna ge feedback. “

“Att få öva på varandra.”

“Att få se helheten mellan beteende och feedback. “