Feedbackakademin

– Sveriges största leverantör av föreläsningar och workshops kring feedback.

Feedbackakademin har utbildat över 30 000 medarbetare i feedback och fler än 7000 chefer, sedan mer än 15 år

Fokus på feedback
som utvecklar & lyfter

Det här står vi för

  • Vi tror att individer och grupper vill och kan göra ett bra jobb om de bara får rätt förutsättningar.
  • För det behövs psykologisk trygghet – att människor vågar vara sig själva och framföra sina synpunkter, för verksamhetens bästa och för att lyfta och utveckla varandra.  
  • I en feedbackkultur bygger vi ett utvecklande samtalsklimat genom att använda återkoppling på ett sätt som bygger trygghet och gynnar både oss och dem vi finns för.

Vi var först med fokus på feedback

Feedbackakademin startades redan 2007. Vi var först i Sverige med feedbackutbildningar och är fortfarande ensamma om att ha laserfokus på det området. Vid det här laget har vi jobbat med tiotusentals ledare och medarbetare vilket gett oss enorm erfarenhet att dela med oss av.

Grundaren
- Stefan Gunnarsson

Stefan Gunnarsson som grundade Feedbackakademin var gestaltterapeut och en engagerad utbildare och processledare som uppskattades enormt av kunder och kollegor. Han bedrev forskning om feedback i multikulturella grupper. Han utvecklade bland annat vårt arbetsverktyg The Big Five of Managing Culture. Shalini Persson involverades i Stefans forskning när hon blev en del av Feedbackakademin. 

Feedbackakademin drivs vidare
i samma anda

Stefan och Shalini arbetade tillsammans i Feedbackakademin sedan 2015. Efter Stefans tragiska bortgång 2021 driver Shalini nu verksamheten vidare i samma anda av vetenskapligt stöd, massivt engagemang och personlig omsorg om varje kund, som alltid kännetecknat Feedbackakademin.

Shalini Persson
- jurist & kommunikations-expert

Shalini är jurist i grunden och har arbetat med feedback som främsta arbetsredskap i mer än femton år.

Konsten att ta emot feedback

Hon brinner särskilt för att ge människor nycklarna som behövs för att ta emot feedback konstruktivt och hantera sina försvarsreaktioner. 

Personlig genomslagskraft

Med intensiv, färgstark närvaro är Shalini en uppskattad keynote-föreläsare. Förutom att hålla feedbackföreläsningar/utbildningar tränar hon grupper och individer i personlig genomslagskraft – att presentera ett budskap på ett engagerande, tydligt och entusiasmerande sätt. Shalinis passion för mänskliga möten och vetenskapen bakom hur vi uppfattar varandra fyller hennes framträdanden med en energi som inte lämnar någon oberörd. Deltagarnas engagemang hålls på topp oavsett om det handlar om en timme eller heldag. De får med sig massor av kunskap att direkt börja använda praktiskt. 

Samarbeten för
mervärde

För att kunna erbjuda dig som kund det upplägg du behöver jobbar vi med konsulter som är experter inom sitt område, t.ex. eventarrangörer, dramaspecialister och en erfaren UGL-handledare.

Våra vanligaste frågor & svar om
Feedbackakademin

Var i landet är ni verksamma?

Feedbackakademin har sedan 2007 haft sin bas i Stockholm. Uppdragen under de senaste åren har utförts med Skåne som utgångspunkt och i dag utgår vi från Vellinge.
Vi har merparten av våra uppdrag i Stockholmsområdet men vi jobbar ofta även i norra Sverige samt i övriga landet. Vi vill gärna utöka vår kundbas även i syd. 

Vi håller en hel del digitala föreläsningar och workshops. Sitter ni på olika håll i landet och har svårt att samlas är digital utbildning ett mycket bra alternativ.
Kunderna berätta att de får stort utbyte av föreläsningar/workshopps som har stark genomslagskraft även genom en skärm. Om ni vill maximera effekten i form av energiboost/ökad motivation så är vår rekommendationen att ni genomför utbildningen live. Den positiva energin och upplevelsen blir allra bäst då – magin finns i mötet mellan människor.

Shalini har varit en bärande del av Feedbackakademin och vad verksamheten står för sedan länge. De senaste åren har hon ansvarat för alla uppdrag. Hon har jobbat med feedback i mer än 15 år och har, liksom Stefan hade, en brinnande passion för att förstå och påverka processerna som ligger bakom samspelet mellan människor.
Shalini är ett proffs i talarrollen. Hon har arbetat i många år med Stefan och är fast besluten att driva verksamheten vidare i hans anda samtidigt som arbetsssättet uppdateras med ett utbud även av digitala utbildningar.

”Inte i min vildaste fantasi trodde jag på dig när du sa att vi skulle bli 300% bättre, men det känns som att så är det nog!”

Deltagare på kursen Presentera med genomslagskraft 

Fler utbildningar för din verksamhet