Andas ut -
för bättre samarbete

En användbar föreläsning om hur din andning hänger ihop med samarbete, relationer & utmanande samtal

Varför är utbildningen viktig?

Stress och samarbetsproblem går hand i hand med havererad kommunikation. Och utmanande samtal är i sig en stressfaktor. Du kan ta hjälp av din andning för att bryta den onda cirkeln.

Vad får ni med er?

Du får med dig insikter och konkreta, praktiska tips om hur du använder andningen för att både må bättre i vardagen och känna lugn även i stressade lägen. Det blir enklare att hantera även utmanande samtal.

Vad har min andning
med vårt samarbete att göra?

Konflikter stressar oss. Stress och samarbetsproblem går hand i hand.  Delen av vår hjärna som har fokus på empati, problemlösning och att bevara relationer stängs av.
Genom att andas på ett funktionellt sätt kan du både öka motståndskraften mot stress och bibehålla förmågan att tänka klart.

Hur andas du?

Även om vi föds med förmågan att andas hälsosamt så skapar de flesta av oss andningsvanor som inte gynnar oss. Genom att bli medvetna om det och aktivt jobba med att utveckla en funktionell andning kan vi utnyttja mer av potentialen vi har i ifråga om välmående, prestationer och också relationer.

Det här handlar föreläsningen om

Stress, samarbete och kommunikation

Vad är stress och hur påverkas samarbete, kommunikation och vad vi presterar tillsammans av att vi är stressade?

Hur hänger vår andning ihop med stress – och hur kan andningen ge större motståndskraft mot stress?

Vilka är de andnings(o)vanor som oftast ställer till det för oss och vad beror de på?

Vad kännetecknar en hälsosam andning och vad har jag som individ/vi som grupp för nytta av att jobba på att jobba med andningen?

Vilka enkla steg kan jag ta för att utveckla mer av min andningspotential redan i dag?

Varför föreläser
Feedback akademin om andning?

Stress gör oss sämre på kommunikation

Stress skapar utmaningar för samarbetet på alla ställen där människor jobbar under press för att skapa resultat tillsammans. 

När vi är ute på arbetsplatser och håller utbildning om kommunikation är det alltid tydligt hur mycket stressnivån hos enskilda inverkar på hur man bemöter och tolkar varandra. 

Värna om samarbetet & hitta ditt lugn

Med redskap för att snabbt kunna skifta ditt eget tillstånd får du större möjlighet att ta medvetna beslut som gynnar dig och dina relationer. Din andning är ett av de mest effektiva verktygen för att göra det.

Shalini som håller föreläsningen har själv använt sig av andningen för att transformera sin röst – varje talares främsta arbetsredskap – och skapa ett inre lugn oavsett vilken scen hon står på. Shalini brinner för att ge ledare och medarbetare tips och inspiration att hitta sitt lugn och fokus i samarbetet med hjälp av andningen. 

Våra vanligaste frågor & svar om
föreläsningen i andning

Vad har min andning med vårt samarbete att göra?

Onödiga konflikter och sårade känslor uppstår när vi är stressade. Då går vi in i “fly-eller-fäkta”-läge där vi tappar förmågan att tänka klart eftersom vi inte längre har kontakt med våra pannlober. Vår andningen är vägen till det läget och också vägen därifrån. 

Ert samarbete har allt att vinna på det, liksom relationerna utanför jobbet. När en eller båda parterna i ett samtal bemästrar förmågan att skifta sitt tillstånd från stress och kampläge till lugn med fokus på kontakt, hittas lösningar där det tidigare bara fanns låsningar. 

Andning och att andas på ett funktionellt sätt som gynnar både samarbete och välmående är något vi behöver fokusera på varje dag. Vår föreläsning visar varför andningen är så viktig inte bara för idrottsprestationer och välmående (som det ofta talas om) utan för våra relationer i vardagen. Ni får stark motivation att börja jobba med andningen.

Fler utbildningar för din verksamhet