Hur ger man kritik egentligen?

När man ger kritik är risken är att mottagaren hamnar i ett svart och vitt tänkande. I  det här läget kan det vara mer framgångsrikt att försöka vara mer framåtriktad och vända kritik till möjlighet. Därför kan det vara bättre att säga någon av nedanstående varianter:

 ”Det är många saker som vi gör bra och det är jag stolt över. Samtidigt tycker jag att vi kan ta ett steg till i att leva vår värdegrund, Jag har ett par exempel från vilka vi kan lära oss att göra små förbättringar i framtiden.

eller:

 ”Jag tycker det stundtals har varit frustrerande i det här förändringsarbetet och jag tror det kan finnas en del vi som organisation kan utveckla till nästa gång. Jag vill berätta hur jag har upplevt processen. Som den lärande organisation vi är, bör vi ta tillvara möjligheten till ett lärande utifrån gjorda erfarenheter och vår värdegrund, därför tycker jag vi bokar ett möte för att utveckla arbetssättet.”

I ett sammanhang där det råder en utvecklingskultur vill medlemmarna ha utvecklande feedback som gör att jag antingen förbättrar mitt arbetssätt eller hur jag samarbetar. Är jag med i en grupp vill jag känna att det finns ett utvecklande klimat – att det är en del av gruppens kultur.

En utvecklingskultur kännetecknas bland annat av följande:

Inkluderande

Utmanande 

Öppenhet

Tyvärr räcker inte det. Det är svårt att vara genuint inkluderande om det inte finns en nyfikenhet, en nyfikenhet på det som är olika. Det kan också vara förödande om ett klimat är utmanande men det finns ingen omtänksamhet – det kan bli för tufft. Vem törs vara öppen om det inte finns någon tillit? Det behövs tillit till att den andre vill en väl och kan formulera korrigerande feedback (kritik) på ett bra sätt och själv klara ta emot kritik. Det behövs tillit till att det inte finns dolda agendor. Det behövs även en inre tillit – att jag kan hantera och förhålla mig till den feedback jag får.

Ett klimat i en utvecklingskultur bör därför kännetecknas av:

Inkluderande – Nyfikenhet

Utmanande  – Omtänksamhet

Öppenhet – Tillit

Om klimatet inte är så, vill jag undvika kritik – förmodligen du också?

I en utvecklingskultur vill jag gärna att någon ser min utvecklingspotential och ger mig feedback på mina utvecklingsmöjligheter.

Jag vill också att den som ger mig feedback vill min utveckling väl.

Ibland behöver man investera för att skapa ett sådant sammanhang.

Möjligheter!