Låt oss börja med att små konflikter ofta är bra, det är däremot sättet som vi löser konflikterna på som kan vara dåligt. Konflikter kan vara vägen till att få nya perspektiv, att komma överens om en bra lösning och även som personlig växt ”Vad kan jag lära mig av det här?”, ”Hur kom det sig att jag överreagerade?”.

När jag jobbar med konflikthantering beskriver de olika parterna olika bilder – varje bild är dessutom en absolut sanning.
Det visar sig att det finns många olika bilder av samma händelse. Helt olika perspektiv! Inte sällan tycker man att ens egen bild är rätt och de andras bilder är fel. Helt fel.

Lösningen ligger att inse att det finns olika upplevelser och tolkningar av samma situation och respektera andras rätt till sina egna bilder och samtidigt kunna ha rätt till sin egen upplevelse. Tänk om vi kunde försöka se saker och ting utifrån andras perspektiv! För det behövs att parterna bryter sin polarisering.

En låst polariserad situation kan se ut så här:

Part A bara tycker att det är B som är orsaken till allt elände.
Part B tycker att A är roten till det onda.
Både tycker att de själva agerar på ett bra sätt. Och om de uppmärksammas på situationer där de inte betedde sig så bra är svaret ofta i stil med ”Alltså jag kanske var lite dum men det var bara för att den andre var dum först”.

Det är först när Part A tänker så här: ”Hm, jag har nog bidragit till situationen genom att jag…”
Och Part B tänker: ”Ok, jag ser att jag hade kunnat betett mig annorlunda och jag kan förstå att Part A utifrån det reagerade negativt och började bete sig på ett icke önskvärt sätt”.

Om både ser att de själva bidrar till det goda OCH ibland bidrar till det dåliga så är vi på god väg att bryta polariseringen. Och de kan nu även börja se varandras goda sidor, hur den andre faktiskt bidrar. Nu kan båda parter se hur de tillsammans samskapat konflikten och istället för att anklaga varandra, börja samskapa en framtida relation där båda omvandlar problem till behov.

”Om du inte ser att DU är en del av lösningen är DU en del av problemet”.

Om det några i din omgivning som du har svårt för eller är i konflikt med, försök sätta in dig i deras situation och se saker från deras perspektiv.

”Döm ingen förrän du gått en mil i hans mockasiner.”
Indianskt ordspråk

När jag arbetar med konflikter i grupper är det vanligaste att jag har en struktur enligt dessa steg:

1. Individuella intervjuer med efterföljande återkoppling till gruppen och ledaren för att skapa en gemensam medvetenhet om allas olika/lika bilder av nuläget (de olika upplevelserna).
2. Utifrån steg 1 – se vilka avslut som måste göras för att kunna gå vidare och bygga framåt. Det kan tex vara ett trepartssamtal mellan två individer för att reda ut, lära och lägga saker bakom sig.
3. Bygga framåt och här görs problem om till behov. I en workshop där alla får gemensam kunskap om hur de kan kommunicera på bästa sätt och hur alla kan bidra till ett önskat arbetsklimat.

Jag tror att alla konflikter kan lösas så länge parterna vill. Och om inte bägge parter vill eller bara den ena parten vill bör fokus vara på hur vi ska få parterna att vilja. Om det heller inte fungerar så är det bäst för den som inte vill att flytta på sig.

Se konflikter som att vi utvecklas och flyttar oss från ett icke önskvärt läge till ett önskvärt läge.