Chef och ledare

Sätter ansträngd arbetsmiljö och otillräckliga befogenheter käppar i hjulet för ett effektivt ledarskap? Hur ser förutsättningarna för ledarskap ut för chef och ledare idag? Svensk Chefsförening presenterar i dag en ny undersökning bland chefsmedlemmarna. Novus Opinion har under maj månad intervjuat chefer anställda i offentlig och privat verksamhet.

I undersökningen säger 85 procent av cheferna att de arbetar övertid varje vecka. De högsta cheferna och de anställda i privat verksamhet arbetar oftare övertid. Undersökningen visar att man har svårt att koppla av och att cheferna känner sig ofta stressade.

Två tredjedelar av cheferna funderar på att byta jobb

– Vi ser med oro på framtiden för våra chefsmedlemmar i offentlig och privat verksamhet. 67 procent har någon gång under de senaste åren funderat på att byta jobb. För att lyckas som chef och hålla långsiktigt är det viktigt att man har rätt verktyg och resurser till sitt förfogande. Lika viktigt är att man har lön och rimliga anställningsvillkor som motsvarar insatsen som chef, fortsätter Dolores Kandelin Mogard. ”Cheferna är tillgängliga på semestern, jobbar fast de sjuka och sover dåligt på grund av jobbet.”

Hämtat från Akademiker Förbundet

Som chef förväntas det att man ska hinna med att ge feedback till sina medarbetare, och det är ben rimligt, bara det att det räcker inte med att det bara är chefer som ger feedback. Vi behöver få igång medarbetarna att ge och be om feedback till varandra.

Feedbackakademin är ledande i sverige när det gäller att införa en feedbackkulur och vi är även ledande när det gäller kurser i feedback.