När vi hamnar i GRR, behöver vi komma i FAS.

GRR
Gammalt oavslutat som får dig att överreagera
Rädsla gör att du reagerar ur en försvarsställning med stor risk att du feltolkar situationen
Reptilhjärnan får dig att reagera primitivt, fly eller gå till attack vilket leder till en försämrad situation

FAS
Förståelse för vad som händer, hur du reagerar och svarar – kommer från reflektion!
Andas lugnt – det enda framgångsrika och fredliga sättet att hantera stress, ilska och rädsla på. Andningen gör att du skapar ett mellanrum mellan stimuli och respons.
Sortera, vad som handlar om den andre, om dig och om saker andra tidigare har gjort.Vilket beteende kan du förändra? Vilket beteende vill du att den andre ska förändra?

Ibland hamnar vi alla där: att man i en situation överreagerar på ett sätt som inte leder framåt. Det är mänskligt, en del har lättare för det medan andra har lite längre stubin. Det är inte att vi överreagerar som är problemet – problemet är om vi fastnar där.

Det handlar om att kunna observera sig själv, att bli medveten om sin egen reaktion och hur man agerar och försöka ta sig ut ur den på så kort tid som möjligt.

Uttrycket ”Se barnet inom dig, men bli inte barnet” handlar om att bli medveten om att man känner sig som ett sårat barn, utan att för den skulle fastna i att agera barnsligt. 

FAS handlar om att få tag på den vuxne inom sig och agera utifrån sitt vuxna jag.

FAS handlar också om att reflektera, formulera sig konstruktivt (omvandla problem till behov och/eller sätta gränser) och sedan gå in i dialog.