Självbild spegladL

Jag kan få bekräftat att det jag vet och tror om mig själv stämmer eller jag kan få höra en annorlunda upplevelse än vad min självbild säger – i det senare fallet får jag en möjlighet att uppdatera min självbild.

Speglingen innebär att någon annan ser mig och vill uppskatta mig för något jag gör (eller inte gör) eller så har den den andre en tanke att jag kan utveckla något jag gör.

Metaforen med spegel kan även innebära att det, den andre ser hos någon annan även är en spegelbild av givaren av feedback – en projektion. Så feedbacken kan handla både om mig som ger feedback och den jag ger feedback till. All feedback är inte projektiv – fast kanske oftare än vad vi vill tro.

Jag kan även vara proaktiv och be andra spegla mig och jag kan då välja om det är något speciellt område jag vill bli speglad på och vem/vilka som ska spegla mig.

”Spegel, spegel på väggen där – säg, hur du upplever mig?

På en kurs i feedback får du verktyg för att kunna få feedback på din självbild.