I en utvecklingskultur sker utveckling naturligt.

I en bedömningskultur å andra sidan värderar, bedömer och anklagar man varandra. Här blir feedback helt fel.

När vi har en utvecklingskultur är det lättare att genomföra förändringar, skapa nytta som leder till organisations vision och det är lättare att bygga ömsesidig tillit. Det är i en utvecklingskultur som feedback passar in, det är i en utvecklingskultur man ska införa en feedbackkultur. Det är här feedbackakademin kommer in. För att bidra till utveckling på alla plan.

Feedback_syften

En workshop eller en kurs i feedback för hela gruppen är ett första steg till en feedbackkultur.