Denna kurs syftar till att införa en feedbackkultur i en monokulturell eller multikulturell arbetsgrupp eller i ett projektteam. För en ledningsgrupp är träning i feedback kanske det som ger de största effekterna när det kommer till ledningsgruppsutveckling. Feedback i gruppen är en viktig färdighet i både ledarskap och medarbetarskap. Träning i feedback är också förebyggande konflikthantering.

Vi har en tilltro till att alla vill utvecklas och bidra till varandras utveckling. För detta krävs givetvis rätt förutsättningar som tillit och kunskap i att ge feedback- detta ger en kurs i feedback. Det är inte bara gruppen och dess medlemmar som har nytta av att lära sig att be om och ge utvecklande feedback, det är en lära för livet.

En workshop eller kurs i feedback är grupputveckling när det är som bäst. Över 20 000 chefer och medarbetare har utbildats på våra kurser i feedback.

frörund2