Kurs i hur du skapar en feedbackkultur

Att införa en feedbackkultur syftar till att involvera ledningsgruppen, HR-avdelningen, chefer och medarbetare. Det är inte enbart en chefsfråga, det är en organisationsfråga. Vi skräddarsyr ett upplägg som passar din verksamhet.

En utvecklingskultur

Feedback, på rätt sätt, är ett kraftfullt verktyg för att utveckla individer, grupper, processer, samarbeten, relationer och hela organisationen. Vi har i 10 år hjälpt organisationer att införa feedbackkulturer och har omfattande kunskap, utbildning i och erfarenhet av processarbete. Vi har också stöd av forskning inom området ’Feedback i multikulturella grupper’.

Feedbackkultur innebär att kunskap om feedback och en vilja att ge och be om feedback finns i gruppen eller i organisationen. Det handlar om att inte fastna i en traditionell bedömningskultur, utan att införa en utvecklingskultur. I en bedömningskultur värderar man och bedömer varandra, till skillnad från i en utvecklingskultur där man konstruktivt bidrar till varandras utveckling.

Många chefer är medvetna om att de behöver utveckla sina färdigheter i att ge konstruktiv feedback, och förvånansvärt många medarbetarundersökningar visar att medarbetarna inte upplever sig få den feedback de anser sig behöva för att utföra sina arbetsuppgifter. En utbildning i hur man skapar en feedbackkultur ger, om en sådan kultur sedan införs i verksamheten, en win-win situation där individer och grupper utvecklas i positiv riktning.

Kännetecken för en feedbackkultur:

Chefer och ledare

• Ger, ber om och tar emot feedback på ett konstruktivt sätt
• För dialog kring feedbacken som ges till medarbetare
• Följer upp och säkerställer att feedback ger önskad effekt

Medarbetare

• Ger, ber om och tar emot feedback på ett konstruktivt sätt (till chefer såväl som till kollegor)

Organisationen

• Har instrukturerat feedback som en naturlig del av vardagen
• Mäter chefer och ledares förmåga i att ge, be om samt ta emot feedback
• Erbjuder om det behövs utbildning/kurser i feedback för chefer och medarbetare
• Belönar förmågan att ge, be om och ta emot feedback
• Är tydliga med att en feedbackkultur är avgörande för framgång

Hör av dig till oss

Är ditt företag eller din organisation intresserad av en utbildning i hur man skapar en feedbackkultur? Då är du välkommen att skicka ett mail till kontakt@feedbackakademin.se. Du kan även fylla i vårt kontaktformulär, så hör vi av oss till dig!