Föreläsning
i feedback

En föreläsning som förenklar feedback för medarbetare och ledare genom inspiration, en ny förståelse och praktiska verktyg  för att utveckla arbetet och lyfta varandra

Varför är utbildningen viktig?

Skapar feedbackbrist, försvarsreaktioner och onödiga konflikter utmaningar för er er? Ses feedback som enbart chefens ansvar? Tvekar medarbetare att ge direkt återkoppling till varandra? Den här föreläsningen hjälper er att ändra på det.

Vad får ni med er?

Ni blir inspirerade och får en gemensam plattform att stå på när det gäller feedback. Föreläsningen ger er igenkänning, insikter, skratt och en enkel modell att använda för att ta emot eller ge feedback.

 

Exempel från våra kunders önskelista:

Vi vill minska rädslan för att ge och ta emot feedback

Vi vill ge insikten att feedback är allas ansvar

Vi behöver verktyg för att få in mer uppskattning i vardagen

Vi önskar att kollegor ska våga prata feedback med varandra – utan omväg via chefen 

Vi vill ge ledarna kunskap om deras roll i en feedbackkultur

Efter föreläsningen har gruppen en ny inställning till feedback – med nyfikenhet även på sådan återkoppling som brukar trigga försvar – och motivation att pröva de nya verktygen. Alla är medvetna om sitt eget ansvar för att bidra till att bygga en kultur att trivas i.

Vem är den här
utbildningen för?

Våra föreläsningar är för organisationer, företag, avdelningar, team och arbetsgrupper som söker:

  • Ett inslag på eventet/mötet som sätter igång viktiga samtal
  • Motivation för medarbetare/chefer att jobba med feedback
  • Vägen till en feedbackkultur

Du kan vara trygg i att föreläsningen lyfter ert event – oavsett om det sker live eller via videolänk. Vanliga kommentarer är att deltagare helt ändrat syn på feedback och vänt olust till nyfikenhet.

Vad innehåller en föreläsning?

Föreläsningen utformas efter era behov – den ger en förståelse för utmaningarna med feedback och visar hur ni förenklar för er själva och andra. Exempel på ämnen:

Sann tydlighet (en bristvara!)

Vi går igenom hur du undviker missförstånd genom att säkra sann tydlighet, oavsett om du är den som ger eller tar emot feedack.

??

??

Utan uppskattande feedback sjunker motivationen snabbt, därför är det viktigt att veta hur du uppskattar andra på ett sätt som lyfter och ger energi.

Du blir medveten om hur lätt det är att missförstå andra och tro på de egna tolkningarna av vad de säger och gör, samt får receptet för hur du undviker att hamna där.

Vi går igenom en enkel modell att använda både när du ger och tar emot feedback för att säkra att ni förstår varandra rätt.

Tips om hur vi kan tänka och göra för att hantera försvarsreaktioner i samband med feedback.

Effekter i verksamheten

Efter föreläsningen vet deltagarna hur de gör för att säkra att det som sägs når fram och tas emot på avsett vis. De har konkreta redskap att använda för att göra samarbetet både roligare, tryggare och effektivare.

Vill ni ha en verksamhetsanpassad utbildning där vi i en serie föreläsningar och workshops jobbar med just de områden ni behöver så sätter vi samman det.

Arbeta vidare
med feedback?

Vår interna medarbetarutbildning hjälper er

Efter föreläsningen är motivationen att använda feedback hög. Vill ni surfa på den vågen och satsa på feedback så kan vi stötta er i att bygga feedbackkultur.

Intern medarbetarutbildning

Vår medarbetarutbildning finns för att ge er det ni behöver för att jobba vidare med feedback internt – som grupp och enskilt. Ni får en arbetsbok för många givande diskussioner och massor av träning tillsammans, samt en engagerande digital utbildning kopplad till deltagarnas arbetsvardag.

Rådgivning om verksamhetens behov

Vill du veta mer om hur ni kan jobba med feedback, internt eller med vår hjälp?
Hör av dig via kontakt@feedbackakademin.se eller genom att fylla i vårt kontaktformulär om du vill ha råd. Välkommen med din förfrågan.

Våra vanligaste frågor & svar om
föreläsningen i feedback

I vilka situationer är en föreläsning att föredra framför en workshop?

En workshop inleds normalt med en inspirationsföreläsning. Att välja en föreläsning framför en workshop är att rekommendera om ni har begränsat med tid och vill satsa på en upplevelse som på kort tid ger arbetsgruppen insikter, aha-upplevelser och massor med inspiration.

Välj en föreläsning när prio är att lyfta frågan om feedback, att skapa en medvetenhet och en nyfikenhet på att veta mer. En föreläsning är också ett idealiskt val när ni ska ha en kick-off eller annat event som ni vill ska WOW:a publiken.

För Feedbackakademin är det viktigt att alltid leverera något som är användbart, som ger insikter eller praktisk träning och kan leda till förändring.

Erfarenhetsmässigt vill vi ha minst 30 minuter för att ni ska få med er det som krävs för att ni både ha inspiration och användbara verktyg för att både vilja och kunna utveckla ert sätt att ge och ta emot feedback. I särskilda situationer kan vi hålla kortare föreläsningar, beroende på vad ni har för målsättning.
Hör av dig till oss för ett samtal.

Vi sätter upp mål för föreläsningen tillsammans utifrån era behov. Ofta handlar det om att ge igenkänning och visa på överraskande samband som gör att deltagarna börjar se på sig själva och andra på ett nytt sätt. Med sig från föreläsningen har de en större mottaglighet för och en ny nyfikenhet på feedback. De har också ett gemensamt språk som förenklar att börja använda återkoppling.

När det handlar om en keynote eller annan föreläsning på ett större event kan ni räkna med en upplevelse som deltagarna kommer att uppskatta enormt och prata om länge. För många kunder blir en föreläsning inspirationen till att jobba vidare med feedback internt eller med stöd.

Fler utbildningar för din verksamhet