GDQ (Group Development Questionnaire) är en enkel och effektiv metod för att utveckla och effektivisera team, arbets- och ledningsgrupper. Den bygger på mångårig forskning och omfattande tillämpning. Gruppmedlemmarna får fylla i en webbaserad enkät med ett antal frågor som därefter bearbetas, analyseras och sammanställs. Gruppen får därefter en presentation av materialet samt tillfälle att bearbeta och kommentera.

GDQ är ett kostnadseffektivt verktyg för grupputveckling som ger en värdefull bakgrund till en medarbetarundersökning och som även kan förebygga behov av konflikthantering. Stefan Gunnarsson är certifierad i GDQ.

Vad behöver gruppen?  – GDQ – I vilken fas är gruppen?  

grupputveckling