Lyft varandra & verksamheten med
kommunikation som når fram

Samarbetslösningar, genomslagskraft och samtalsverktyg som inspirerar människor att bli sitt bästa jag 

Startsida illustration till Presentera med genomslagskraft
Föreläsning i feedback

En föreläsning som ger insikter, ett gemensamt språk för återkoppling & en ny inställning till feedback

Workshop i feedback


En workshop med upplevelsebaserad träning där ni ger, tar emot och ber om feedback i övningscase som anpassats för just er verksamhet
Startsida illustration till Presentera med genomslagskraft

Presentera med genomslagskraft


Två dagar som tredubblar din presentationsförmåga - du når fram, övertygar & har kul när du talar inför grupper
Bild till sidan om Workshop i feedback

Utbildning i feedback för medarbetare


En internutbildning som stöd i att använda feedback för att lyfta verksamheten - ni får ett arbetsmaterial för gruppen & en e-kurs att jobba enskilt med
feedback

Samarbetsutbildning för vårdföretag & SÄBO

Lös samarbetsproblem & skapa nytt medarbetarengagemang med kombinerad internutbildning & handledd grupputveckling

Problemlösning för teamet


En insats som stöttar er när ni behöver lösa kommunikations- & samarbetsproblem - ni får andledd grupputveckling och en plan som följs upp


ringar i vatten

Andas ut - för bättre samarbete


En praktiskt inriktad föreläsning om hur andning kan användas för att förbättra kommunikation & samarbete
1.3

Bygg feedbackkulturEn skräddarsydd utbildningsserie med stöd på vägen mot er feedbackkultur feedbackkultur

FeedbackAkademin

Vill du utveckla gruppen? Dra då nytta av Sveriges bästa föreläsare och utbildare inom feedback. Här får du som chef, ledare eller medarbetare vad du behöver för att kunna ge, be om samt ta emot feedback om prestation och bemötande på arbetsplatsen.

Kommunicera för att förenkla för varandra

Hur ni pratar med varandra på jobbet skapar relationerna som bygger organisationskultur

 • Har ni samtal som bidrar till trygga team?
 • Håller ni möten som inspirerar och engagerar?
 • Slösar ni med uppskattning & löser problem när de uppstår?
 • Vi bidrar till kommunikation som inspirerar medarbetare och ledare att bli sitt bästa jag. 

Vi bidrar till kommunikation som inspirerar medarbetare och ledare att bli sitt bästa jag.

Kostnadsfria tips om hur ni kommer vidare

Under första kvartalet 2024 bjuder vi på en halvtimmes rådgivning om din verksamhets situation när det gäller samarbete och kommunikation. Du får tips som ni kan jobba med internt eller med vår hjälp. Hör av dig för att boka en tid

Bygg kultur
– med feedback

Samtal i centrum

Våra samtal avgör hur vi trivs, samarbetar och resultaten vi skapar tillsammans. 

Våra feedback-utbildningar ger redskap för

 • självinsikt
 • ansvarstagande kommunikation
 • att lyfta varandra med uppskattning
 • lösa konflikter
 • konstruktivt ge, ta emot och be om feedback  

Det här ger vi

 • Vi jobbar tillsammans med er för att ni ska nå era mål
 • Vi erbjuder föreläsningar och workshops som gör märkbar skillnad direkt för er
 • Vi gör insatser när samarbetet havererar och ni behöver stöd
 • Vi har utbildningar i feedback & samarbete för internutbildning som hjälper er göra feedback till en del av arbetet

Ni får med er ny motivation, massor av användbar kunskap och träning i att kommunicera för trygghet och tillväxt.

Genomslagskraft
– i kommunikation

Föreläsningar, workshops & utbildningar

Feedbackakademin erbjuder inspirerande föreläsningar, aktiva workshops och transformerande utbildningar i feedback, presentationsteknik och grupputveckling.

Skräddarsydda insatser

Verksamhetsanpassning av utbildningsinnehåll är centralt. Som kund får du ett skräddarsytt upplägg anpassat för just din verksamhet, oavsett om det handlar om en föreläsning eller vår medarbetarutbildning i åtta avsnitt.

Lär dig hantera feedback
- på ett sätt som bygger relationer

I februari lanserar vi Feedbackakademins digitala feedbackutbildning för medarbetare. I egen takt jobbar du enskilt med kursen som ger praktiska redskap för att ta emot, be om och ge feedback för att bygga goda relationer på jobbet (och självklart privat också) och göra kommunikation till något som förenklar ert samarbete.”

Ett filmklipp från föreläsningen "Vem tittar ut genom dina ögon -
feedback för läkare" (FSL-kongressen 2021)

Fler utbildningar för din verksamhet