Konflikthantering._grupputvecklingpng

Vi behöver hantera konflikter för att få utveckling.

Om vi hanterar konflikter konstruktivt som ”vuxna” får vi goda erfarenheter.

Goda erfarenheter och kunskap om hur man kan hantera konflikter och lära sig vad konflikten handlade om. Vad handlade om mig, vad var sakfrågan och hur hade jag kunnat agera annorlunda?

När vi lär oss att hantera konflikter på ett bra sätt skapas tillit. Värdefull tillit.

Grupper behöver massvis med tillit!