På Feedback Akademin erbjuder vi kurser som fokuserar på ledarstöd. Idag ställs det stora krav på ledare. Både uppifrån och nerifrån. Det kallas ibland för för ”Sandwich Management”, som en chef sa ”Man blir klämd mellan två elaka storheter och de försöker runda en från båda sidorna”.

Ett sätt att stödja en chef och dess medarbetare är att jobba med hela gruppen där både chef/ledare och medarbetare är närvarande. Utöver detta erbjuder vi chefen/ledaren individuell coaching och ledarskapsutbildning.

Vi erbjuder ledarstöd med fokus på att arbeta med och använda feedback. Det blir en personlig ledarskapsutbildning. Som chef/ledare kan det vara värdefullt att ha en coach för att bearbeta resultatet av en anonym medarbetarundersökning. Hur ska jag som ledare hantera medarbetarundersökningen, vad behöver jag utveckla och vad behöver gruppen utveckla? Detta leder till ett bättre ledarskap/chefsutveckling vilket i sin tur leder till grupputveckling.

Ledarstöd