You never know what sustainable happiness is... until you close the door to prejudices, fear, selfishness and hatred and open the door to curiosity, trust, harmony and love

Hållbar lycka och harmoni kommer inte av sig självt.

Att uppnå kortsiktig lycka är enkelt, bli full eller köp en dyr pryl och så vidare. Utmaningen är att uppnå långsiktig lycka/harmoni med inre och yttre frid. När vi når dit – utvecklas grupper fortare och vi kan lättare hantera och växa av uppskattande OCH ofta av utmanande välvillig feedback.