Det hela började med att Max Wertheimer som studerade på Frankfurts Psykologiska Institut köpte ett leksaksstroboskop på en tågstation i Farnkfurt och började intressera sig för hur vi uppfattar rörelse. Leksaksstroboskopet var en roterande trumma som man kunde se ett antal stillbilder igenom och de såg ut som de rörde sig. ”Om vi inte ser vad som är, vad ser vi då?”. var frågan Max ställde sig. I Frankfurt fick Max Wertheimer två assistenter Wolfgang Köhler och Kurt Koffka.

Wertheimer, Köhler och Koffka är de som anses vara Gestaltpsykologins fädrar.

Gestaltpsykologi är läran om perception. Dessa lagar skapades för ca 100 år sedan och några av dessa ”lagar” är:

Lagen om Prägnantz

Vi försöker skapa meningsfulla helheter med så lite energiåtgång som möjligt.

Lagen om Avslut

För att skapa en meningsfull helhet tenderar vi att lägga till det som saknas.

Lagen om Närhet

Vi tenderar att gruppera liknande objekt som är nära varandre istället för de som har ett större avstånd

XXXXX

XXXXX

XXXXX

Vi tenderar att se tre rader med X (för att de är närmare varandra)  istället för fem kolumner med X.

Lagen om slutenhet

Vi tenderar att gruppera objekt som sluter/sammanfogar och skapar en helhet. Denna lag kan upphäva lägen om närhet.

][   ][   ][   ][

Lagen om Likhet

Vi tenderar att gruppera liknande objekt hellre än olika objekt

OXXXX

XOXXX

XXOXX

XXXOX

XXXXO

I ovan exempel är det vanligt att man ser en diagonal ”Linje” med O.

Läs mer om gestaltpsykologi på wiki