Multikulturella grupper har förutsättningar att bli mer effektiva än mono kulturella grupper. Det sker inte av sig själv utan man behöver investera i gruppen. Annars är risken stor att en multikulturell grupp förblir lågpresterande. Vi tror stenhårt på mångfald – om man investerar i gruppen.

Vi presenterar en metod för att utveckla multikulturella grupper som baseras på Stefan Gunnarsson forskning kring hur man kan accelerera multi kulturella grupper genom kunskap och träning i:

  • Grupputvecklingsteori och processarbete i den egna gruppen
  • Teori om kulturella skillnader och processarbete kring skillnader i den egna gruppen
  • Teori om hur man ber och ger feedback samt processarbete och övning i den egna gruppen

Fördelarna med metodiken ”Accelerating multi culture group development with feedback” som forskats fram av Stefan Gunnarsson är:

  • Individerna får värdefull kunskap och färdigheter i att arbeta i multi kulturella grupper
  • Gruppen utvecklas och blir mer effektiv, adaptiv och kreativ
  • Organisationer får effektivare och mer högpresterande grupper och blir mer attraktiva som arbetsgivare

multikulturella grupper