Vi hjälper dig som är ny som ledare att skapa personlig genomslagskraft och få pondus

Som ledare är det otroligt viktigt att kommunicera tydligt, förtroendeingivande och engagerande för att få människor med dig. Att vara en stark presentatör bygger din pondus i ledarrollen. Tyvärr är det också sant att trista och osäkra presentationer underminerar din trovärdighet. Genom att vässa din personliga genomslagskraft och bli medveten om hur du, utifrån just dina  styrkor, kan genomföra starka och engagerande presentationer på dina möten – ger du dig själv och dina medarbetare viktiga förutsättningar för ett gott samarbete.

Feedbackakademins presentationsutbildning för dig som är ny som ledare transformerar din genomslagskraft oavsett om du är en van presentatör eller inte har stor erfarenhet av att tala inför grupp. Stark talängslan är inget hinder. Under kursen är utförlig, utvecklande och lyhörd feedback ett genomgående inslag och en av de främsta orsakerna till de dramatiska resultaten. Du blir genuint sedd och får feedback om just de faktorer som avgör omgivningens intryck av dig.

Presentationsblocket, “Personlig genomslagskraft i ledarrollen”, är fokus under utbildningen. Du får också med dig skräddarsydd kunskap om hur du som ledare använder feedback som utvecklingsverktyg, samt hur du kan öka din självkännedom för att leda och leva bättre.

Kursen vänder sig till dig som är ny i ledarrollen eller kommer att få en chefsbefattning inom den närmsta tiden. Träning och instruktiv feedback ger dig redskapen du behöver för att tala så att dina medarbetare, samarbetspartners och kunder förstår och tar till sig ditt budskap. För att samtliga deltagare ska få handledning utifrån sina egna förutsättningar och generöst med feedback jobbar vi i en liten exklusiv grupp.

Ur kursinnehållet:

Under två heldagar varvas korta teoripass med många praktiska och relevanta övningar samt massor av personlig feedback som är enkelt att ta till sig och omsätta i handling.

Efter utbildningen har din genomslagskraft i presentationssammanhang ökat dramatiskt. Du känner dig trygg och trivs när du talar inför en grupp. Du har också med dig enkla och användbara verktyg för att utveckla andra samt själv utvecklas i din roll som ledare.