Om grupputveckling

 

Feedback är ett verktyg för att utveckla grupper. Feedback är som att ta hissen till högre prestanda!

Hur viktigt är ett bra samarbete på din arbetsplats? Hur långt har din grupp kommit i sin utveckling? Enligt forskaren Susan Wheelan befinner sig 50% av alla grupper i de inledande faserna – fas 1 (tillhörighet & trygghet) eller fas 2 (opposition & konflikt) – se modellen nedan.

Forskning på grupper visar att grupper som kommit till fas 3 (tillit & struktur) eller fas 4 (arbete & produktivitet) är betydligt mer effektiva/produktiva och lönsamma än motsvarande grupper som är i fas 1 eller fas 2. Sedan är det mer utvecklande och roligare att vara i en fas 3 eller fas 4 grupp. Tyvärr är det endast 20% av alla grupper som når fas 4 utan hjälp. Därför anser vi att kunskap om grupputveckling är en viktig del i ledarskap och medarbetarskap.

Därför är följande frågeställning av stor betydelse för en organisations framgång:

Hur är det möjligt för en grupp människor att samordna sina tankar och handlingar till kollektiva prestationer?

Eric Olsson, professor emeritus i socialt arbete – Högskolan i Kristianstad

Vi vet av erfarenhet att en investering i form av grupputveckling gör att en grupp har betydligt större chanser att nå fas 3 och fas 4, än att passivt ”vänta” på att en en grupp utvecklar sig själv. Och dessutom på mycket kortare tid.

Det finns många modeller som beskriver gruppers utveckling från det att en grupp skapas tills att den upplöses. Vi använder Susan Whelans IMGD (Integrative Model of Group Development), (som bland annat bygger på Tuckmans modell – Forming, Storming, Norming, Performing, Adjourning).

Anledningen till att vi valde Wheelans modell och även är certifierade i verktyget GDQ (Group Development Questionnaire) är att Wheelans modell bygger på gedigen forskning. GDQ är ett verktyg för att ta reda på i vilken fas en grupp befinner sig i och erbjuder utifrån detta en effektiv metod för att utveckla och effektivisera team, arbets- och ledningsgrupper.

Wheelan beskriver fyra mognadsfaser i en grupps utveckling. En grupp anses förenklat vara i den fas där den har sitt huvudfokus.

Feedbackakademin kan med GDQ-verktyget snabbt se var gruppen eller teamet är och vad gruppen behöver för att ta nästa steg i sin utveckling. I samband med det kan vi träna gruppen i färdigheterna kring feedback. Vi vet också att det är olika behov av feedback i de olika faserna. Fördelen med GDQ + Feedback är att det inte bara är chefer/ledare som får tillgång till kunskap och verktyg utan samtliga gruppmedlemmar. Samtliga i gruppen blir medvetna om det aktuella nuläget och vad som krävs för att komma vidare som grupp. Då Wheelans modell har ett gruppfokus blir det lättare för gruppmedlemmarna att se att det som händer i gruppen vanligtvis inte handlar om enskilda individers brister utan att individernas beteende är ett resultat av den fas där gruppen befinner sig i.

En del i vår metod är att skapa medvetenhet kring gruppers utveckling och kulturella skillnader (kan t.ex. vara etniska eller olika företagskulturer). Först när gruppmedlemmarna blir medvetna kring det som sker kan de enskilda gruppmedlemmarna eller gruppen som helhet ta ansvar för sin utveckling. Detta är en av nycklarna när det gäller teambuilding, grupputveckling och ledningsgruppsutveckling.

Skillnaden mellan en grupp och ett team definieras av några: ett team har ett närmare samarbete för att nå ett visst resultat eller skapa leverans. Ett team är i vissa fall tidsbegränsat. En grupp har inte lika tydligt fokus på ett skapa en gemensam leverans/produkt. En grupp är ofta en avdelning eller enhet och ett team är ofta ett projektteam som ibland inte jobbar i linjen. Även om det är viktigt att ha bra samarbete i grupper och team kan ofta team drabbas hårdare om inte samarbetet är på topp.

Vill du veta mer om grupputveckling/teambuilding och feedback är du välkommen att maila eller ringa oss. Detta är även lämpligt för ledningsgrupper. Många ledningsgrupper har varit tillsammans i flera år men aldrig haft tid att arbeta hur de har det med varandra. Därför är onödigt många ledningsgrupper i fas 2. Det finns stora vinster med feedback när det gäller ledningsgruppsutveckling.

Vi har stor erfarenhet av grupputveckling med multikulturella grupper och har 2011-2013 haft många spännande och lyckade uppdrag med att utveckla multi kulturella grupper.

När vi jobbar med konflikthantering är det nästan uteslutande med grupper som befinner sig i fas 2.

Mer om grupputveckling

Wikipedia om grupputveckling

Är du intresserad av en UGL-kurs rekommenderar vi Essio AB