Om grundaren
Stefan Gunnarsson

Stefan Gunnarsson var en pionjär ifråga om feedback som han insåg vikten av långt innan det blev populärt. Med en gestaltterapeutbildning i grunden startade han Feedbackakademin redan 2007.  

Han var en mycket uppskattad utbildare och processledare med ett stort intresse för grupputveckling. I sin forskning om feedback i multikulturella team utvecklade Stefan verktyget The Big Five of Managing Culture som vi använder när vi jobbar med återkoppling i multikulturella grupper. 

Stefan skrev boken Professionell feedback – Om medvetna mötens magi som är Sveriges mest lästa bok om feedback. När Shalini blev en del av Feedbackakademin gjorde hon en  omfattande omarbetning av boken till den struktur den har i dag. Stefan fyllde den nya upplagan (den 6:e) med nytt material.  Här hittar du boken

Feedbackakademin
utvecklas vidare

I sitt professionella liv var Stefan uppskattad inte bara för sina utbildningar utan också för sin stora kreativitet. Hans vackra kort (du hittar några här på sidan) och dikter berör på djupet. Den stora omtanken om andra var en stor del av den Stefan var. Han var en fantastisk person som gick bort alldeles för tidigt, 2021. 

När Feedbackakademin drivs vidare av Shalini görs det i Stefans anda, med den passion för forskningsstöd som de delade, liksom det personliga engagemanget för varje uppdrag och kund. 

Våra vanligaste frågor & svar om
Stefan och hans forskning

Var kan jag finna boken som Stefan skrivit?

Boken, som är väldigt uppskattad för att den på ett lättillgängligt och tydligt sätt täcker in ett brett område ifråga om feedback, finner du här.

Stefans texter och dikter berörde djupt. De avspeglar hans människosyn där vikten av att kommunicera autentiskt, med omtanke område oss själva och andra, är ett tema som återkommer.
Du finner många av korten på Feedbackakademins Facebooksida som börjar användas igen och fyllas på under våren 2024.

Stefan forskade om feedback i främst multikulturella men även monokulturella grupper. Han utvecklade ett mycket användbart verktyg The Big Five of Manageing Culture” som Feedbackakademin  jobbar med. Verktyget hjälper chefer och medarbetare att förstå hur etnisk kultur kan (men inte nödvändigtvis gör) påverka uppfattning om centrala frågor för gruppen som exempelvis ledarskap, beslutsfatttande och konflikthantering. The Big Five of Managing Culture” är en stor hjälp för multikulturella arbetsgrupper och dess ledare.
Målet med verktyget är att motverka kulturell blindhet och att stereotypa uppfattningar påverkar utan att vi är medvetna om det. När samtliga i gruppen är medvetna om både individuella och kulturellt påverkade skillnader, förväntningar och behov ger det goda örutsättningar för att bygga en utvecklingskultur/feedbackkultur och arbeta mer effektivt, kreativt och anpassningsbart.