Presentera
med genomslagskraft!

En helt unik presentationsutbildning som med hjälp av unik feedback tredubblar din förmåga som presentatör på 2 dagar - ditt budskap blir magnetiskt, går fram och engagerar.

Varför är utbildningen viktig?

För många är presentationer en stor del av arbetsvardagen, samtidigt saknar vi verktygen för att använda det som avgör om människor lyssnar på och övertygas av oss – vår personliga genomslagskraft.

Vad får ni med er?

Du hittar din personliga stil som talare och lär dig använda kroppsspråk, röst och energi för just din mix av pondus och karisma. Du har naturlig samtalsenergi i stället för prestationsångest. Din genomslagskraft transformeras – du övertygar. Och har kul medan du presenterar.

Transformation
av presentation

Personlig genomslagskraft

När du bygger på dina styrkor som presentatör och silar bort bruset som stjäl uppmärksamhet får du genomslagskraften som gör ditt budskap magnetiskt när du pratar inför andra, live eller via Zoom.

Ringar på vattnet

Med trygghet framför varje grupp, självförtroendet att synas och höras, tillsammans med verktygen för att hålla presentationer som når fram är det inte konstigt att deltagare ofta berättar att kursen påverkat deras liv positivt på många plan.

Vem är den här
utbildningen för?

Den här presentationskursen är för:

  • Dig som vill hålla presentationer som får åhörarna att häpna av förtjusning
  • Organisationer som vill ge medarbetare självförtroende och förmågan att äga ett rum när de presenterar
  • Grupper som vill säkra att mötes- och presentationstid används väl
  • Verksamheter som vill att deras representanter ska lämna avtryck hos kunden

Kursens upplägg

Kursen hålls i små, trygga grupper på max 10 personer, med ett företagsanpassat upplägg. Vi samverkar gärna med kursarrangörer som vill arrangera öppna kurser som ger lyriska deltagare.

Vad innehåller kursen?

Receptet bakom transformationen som kursen garanterar, är korta teoripass om exakt hur du skapar genomslagskraft, varvade med massor av trygg, praktisk träning och framför allt omfattande feedback av ett helt nytt slag.

Ett recept som transformerar

Receptet bakom transformationen som kursen garanterar, är korta teoripass om exakt hur du skapar genomslagskraft, varvade med massor av trygg, praktisk träning och framför allt omfattande feedback av ett slag som deltagare inte brukar ha upplevt någon gång.

Du lär dig den oslagbara kombination av pondus, karisma, total närvaro och kontroll över din energi, som gör dina presentationer magnetiska.

Vi jobbar med ditt kroppsspråk och din röst för att sila bort ditt bakgrundsbrus, bygga på dina styrkor och säkra att du sänder samma budskap på alla kanaler – för maximal påverkan.

Du får med dig strategier ifråga om mindset, kroppsspråk och andning som fungerar för att undvika nervositet  och hitta lugn oavsett i vilken situation du befinner dig.

Du tränar på att undvika tre vanliga triggers som skapar en glasvägg mellan dig och lyssnarna när du går in i en presentationsroll. Du får hjälp att ersätta den med närvaron som gör att du går igenom.

Med receptet på hur du lägger upp din presentation med en inbyggd röd tråd blir det enkelt för åhörarna att fokusera. Du maximerar möjligheterna att övertyga. 

Med kunskap om ”reptilhjärnan” och hur den fungerar som hjärnans portvakt lär du dig att presentera på ett sätt som håller uppmärksamheten på topp från början till slut.

Våra vanligaste frågor & svar om
presentationsutbildningen

Hur kan ni garantera en transformation som presentatör på två dagar?

Orsaken till att vi garanterar att deltagarna får ett transformativt resultat är att fokus i kursen är att använda det som mest påverkar genomslaskraften, nämligen hur kroppsspråk, röst och energi används för att nå fram. Det gör att små förändringar får väldigt stor effekt.

Många hundra deltagare har gått kursen och fått sin transformation. Det handlar inte bara om hur de påverkar åhörarna utan också om hur de själva upplever presentationssituationen. De når fram och de har roligt medan de gör det.
Vi garanterar att du och dina åhörare kommer att uppleva samma resultat.

Feedback är ett av de mest effektiva verktygen för utveckling. Kursen innehåller enormt mycket feedback om sådant som deltagarna normalt inte får feedback på. Det handlar om hur deras kroppsspråk, röst och energi påverkar andra under en presentation och hur de kan göra för att få mer av de effekter de vill ha och mindre av dem som är oönskade.

Vi går på djupet med feedback och lägger mycket tid på det. Samtidigt som deltagarna lär sig av feedbacken de får tränar de också på att observera och ge välvillig, användbar feedback på ett sätt som når fram.

När kursen först skapades, för mer än femton år sedan så filmades övningsföredrag för att deltagarna skulle få feedback genom att titta på filmen. Många deltagare tyckte att filmningen i sig var jobbig. Momentet tog också mycket tid. Ett tillfälle när filmkameran glömdes ändrade allt. Feedback fick betydligt mer tid vid det tillfället och resultatet av det blev en snabbare utveckling för deltagarna.

Sedan dess filmas inte föredragen såvida deltagarna inte särskilt önskar det. Anledningen är helt enkelt att det är effektivare, det ger ett bättre resultat, Som en bonus gör det att upplevelsen av kursen blir roligare och mindre stressframkallande.
Vill din grupp eller någon deltagare använda filmning för att träna på det så fungerar det självklart bra.

Fler utbildningar för din verksamhet