Problemlösning för teamet

Stödet ni behöver för konfliktlösning när samarbetsproblem ställer till det för gruppen - en heldag med erfaren UGL-handledare, som resulterar i en fungerande plan för hur ni jobbar framåt tillsammans

Varför är det viktigt?

Problem i kommunikation och samarbete tar mycket energi och är toxiskt för såväl trivsel som resultat. 

Vad får ni med er?

Med er från insatsen har ni en vetskap om vad som behövs för att lösa samarbetsproblemen och en plan för att göra det. Vi följer upp ert fortsatta arbete och kan också coacha er under resans gång.  

Är insatsen rätt för er?

Olösta konflikter på arbetsplatsen skapar stress och dödar vårt engagemang. Vi blir ofta mer fokuserade på relationerna och problemen än på arbetet. Ökad sjukfrånvaro och personalomsättning kan bli följden. Är ditt team i en sådan situation så hör av dig till oss. 

Vem är det här för?

Den här insatsen är för arbetsgrupper/team som vill lösa sina problem tillsammans eller jobba förebyggande för samarbetet och kan samlas fysiskt i grupper på upp till tio personer.

Upplägg

  • Vi hämtar in information om situationen från er
  • Ni samlas i en grupp på 3-10 personer
  • Interventionen är upplagd som en heldag en erfaren UGL-handledare genomförs på plats med er.
  • Alla blir hörda och en del av lösningen.
  • Vi sätter samman en plan för hur ni ska lösa akuta problem och förbättra ert samarbete långsiktigt.
  • Vi följer upp ert fortsatta arbete enligt plan
  • Om ni önskar ger vi även kontinuerligt coachningsstöd till ledare/medarbetare 
  • Vi utvärderar insatsen tillsammans med er och justerar planen