Psykologisk trygghet

Psykologisk trygghet avgör gruppens framgång

Psykologisk trygghet, ett begrepp myntat av forskaren Amy Edmonson vid Harvard Business School, är den faktor som mest påverkar hur en grupp lär, trivs och presterar tillsammans. En grupp med stor trygghet känner sig bekväma att vara sig själva, säga vad de tycker och vara öppna med sina misstag eftersom de litar på att samtliga i grunden uppskattar och vill varandra väl.

Grupper med låg psykologisk trygghet

Motsatsen är ett team där rädslan för att göra eller säga fel styr oss. Beteenden som att förlöjliga eller ignorera vad andra säger, leta efter syndabockar och döma ut den som gjort fel skapar rädsla. I en sådan omgivning är det tryggast att sköta sig själv och strunta i andra. Att göra ”som vi alltid har gjort” i stället för att ta risken att pröva något nytt. Och att dölja sina misstag. Resultatet blir att vi står stilla utan att utvecklas. Det är inte bekvämt att vara i ett sådant team eftersom det inte känns tryggt.

Här nedan kan du göra ett snabbtest för att få en känsla för den psykologiska tryggheten i din grupp.

Hur är det med den psykologiska tryggheten i ditt team?

Nedanstående snabbtest baserat på Amy Edmonsons frågebatteri kan ge dig en känsla för ungefär var din grupp befinner sig när det gäller psykologisk trygghet. Gå igenom påståendena enskilt och skriv JA om du håller med om en punkt och NEJ om du inte gör det. Prata med varandra om era svar för att bli medvetna om sambandet mellan beteenden i vardagen och hur vi har det tillsammans. Håller ni inte med om ett eller flera av påståendena nedan? Låt samtalet om det bli första steget i en satsning på att medvetet bygga mer trygghet tillsammans. 

  1. Jag är klar över vad som förväntas av mig i gruppen. 
  2. Den som gör ett misstag i gruppen behöver inte oroa sig för att få äta upp det. 
  3. När någon gör ett misstag eller något går fel så försöker vi enskilt och tillsammans komma fram till vad vi kan lära oss av det för att förbättra hur vi gör saker framåt. 
  4. I gruppen känner mig trygg i att säga vad jag tycker och komma med idéer utan att vara rädd för att det ska förlöjligas, förvrängas eller feltolkas som att jag har en illvillig avsikt.
  5. Medlemmarna i gruppen är noga med att inkludera andra. Hos oss är det självklart att vi accepterar att andra är, tänker eller tycker olika. 
  6. Jag är bekväm i att gå utanför min trygghetszon i gruppen och våga pröva nya saker. 
  7. Jag har lätt för att be andra i gruppen om hjälp och jag brukar erbjuda hjälp när någon annan behöver det. 
  8. Jag är övertygad om att ingen i den här gruppen avsiktligt skulle göra eller säga något för att skada mig.
  9. När vi är oeniga i gruppen om vad som ska göras eller hur, så försöker vi göra osynliga antaganden och tolkningar tydliga för att sedan utan prestige undersöka vad som är bäst för gruppen/verksamheten
  10. I gruppens arbete upplever jag att mina unika erfarenheter och förmågor används och att det jag bidrar med uppskattas
 

Har ni svarat ja på alla frågor? Grattis, ni har ett tryggt och öppet team där ni accepterar varandra och utvecklas. Om ni svarat nej på någon av frågorna är det ett god idé att börja jobba med hur ni är mot och pratar med varandra. Hör gärna av dig till oss här eller via kontakt@feedbackakademin.se ifall du vill få input om hur ni genom ert sätt att prata med varandra på att arbeta med sättet ni pratar med varandra på kan öka gruppens trygghet.

Fler utbildningar för din verksamhet