Mindset som
lyfter samarbetet

Vad är ”fixed” respektive ”growth” mindset?

Forskaren Carol Dweck vid Stanfords universitet myntade begreppen ”fixed mindset” respektive ”growth mindset” och har visat på hur de här skillnaderna i synsätt påverkar både våra
prestationer, hur vi fungerar med andra och vår upplevelse av olika situationer.

Ditt mindset påverkar hur du hanterar feedback
En av de faktorer som kommer att vara mest avgörande både för att ni lyckas bygga en feedbackkultur och för hur det är för människor att hantera feedback är varje persons förhållningssätt till sina egen och andras förmåga till utveckling.

Det är stor skillnad på hur det känns att få ett förbättringsförslag om jag har ett synsätt som är mer statiskt, “Jag är som jag är och kan inte göra så mycket åt det”, eller mer utvecklingsbenäget och inriktat på ett ständigt lärande, “Jag vill och kan utvecklas när det gäller det mesta”. I det ena fallet blir återkopplingen ett hot mot min självbild, i det andra en tänkbar hjälp i min utveckling. Det statiska förhållningssättet gör att vi lätt går i försvar.

Med ett dynamisk mindset blir andra trygga med oss
Med ett mer dynamiskt, lärande mindset kommunicerar vi för att förstå, att skapa kontakt, stödja, eller dela med oss. Den typen av beteende gör det enklare för andra att vara med oss. De känner sig hörda och sedda i sin upplevelse, oavsett om vi sedan beslutar att agera så som de önskar eller inte. De blir trygga och trivs därför i vårt sällskap.  Ett lärande mindset bidrar till psykologisk trygghet När de som är med i gruppen jobbar på att utveckla ett lärande mindset blir det lättare att bygga psykologisk trygghet.  Det går att utveckla ett dynamiskt mindset Till skillnad från vår personlighet så är vårt förhållningssätt något vi kan påverka. Genom att besluta oss och medvetet träna på det kan vi utveckla ett mer lärande förhållningssätt även om vi från barndomen har med oss tendensen till ett statiskt synsätt.
Checklista – så bygger du ditt growth mindset

Här är några av våra tips för hur du bygger ett mer dynamiskt mindset, särskilt när det gäller feedback.

  1. Bestäm dig för att utveckling är prio 

Bestäm dig för att välja en lärande inställning med fokus på att utvecklas. Vårt synsätt är just ett sätt och vi kan välja en inställning som får oss att må bra och växa. Kontra den ofta kritiska inre rösten med att aktivt berömma dig själv för de beteenden som får dig att växa. Klappa dig själv på axeln för att din uthållighet, att du vågar dig utanför trygghetszonen, att du frågar om det du inte förstår…  

  1. Leta efter lärandet i olika situationer i stället för att se dina prestationer som ett kvitto på ditt värde 

Se dina prestationer, problem och kritik för vad de är, en källa till lärande och inte som ett kvitto på ditt värde. Säg inte till dig själv “Jag är dålig på X” utan “Jag har inte lärt mig X ännu”. När något går fel, leta aktivt efter vad det kan finnas i situationen som du kan lära dig av. 

  1. Utgå från att den som ger feedback vill dig väl

Om inte motsatsen är bevisad, utgå från att den som ger dig feedback gör det för att hjälpa dig växa. När någon ger dig råd – välj att höra det som en möjlighet till utveckling, och inte en bedömning av att du är eller gör fel. Lyssna till och ge respons på feedbacken från den utgångspunkten.

  1. Hantera klumpig feedback med fokus på utveckling

När någon bedömer dig negativt, “Du är en dålig lyssnare” – tala om att du vill utvecklas och att värderingar av det du gjort inte hjälper dig. Fråga vad personen tycker du kunde gjort annorlunda, vilka råd den har att ge dig. Ta ställning till om du kan och vill använda feedbacken, oavsett vad så identifiera dig inte med den. Ge separat feedback om den andres sätt att återkoppla.

  1. Använd uppskattning för att växa och att lyfta andra

När någon uppskattar dig, “Kanonbra presentation!”, fråga gärna (om det är lämpligt i situationen) efter det du kan lära dig även här. “Tack, vad kul att du gillade den! Var det något som gjorde särskilt intryck på dig?” Ge själv feedback utifrån din egen upplevelse i stället för att bedöma andra ”Exemplen du använde gjorde det lätt för mig att relatera, du höll mitt engagemang uppe hela vägen fram.”

Efter en föreläsning eller workshop i feedback brukar motivationen att aktivt börja jobba med minsdset att vara hög.. Utnyttja ert momentum och stötta varandra. Att ni strävar efter ett dynamiskt mindset underlättar för er när det gäller att bygga psykologisk trygghet, engagemang och en feedbackkultur (LÄNKA till respektive sida under kunskapsbanken). Vill du få vårt enkla självtest att använda för att få en uppfattning om tendenser när det gäller growth/fixed mindset? Hör av dig via mail så skickar vi det.