Så här i december är många sysselsätta att köpa julklappar till andra. Vi ger gåvor till andra. Fast hur ofta ger vi gåvor till oss själva?


Om jag är i en grupp/på en arbetsplats så kan jag ge mig själv feedback. Den här feedbacken vill jag ge mig själv! Jag kan sedan tala om för den/de andra vad jag tycker jag bidrar med och att det känns bra. Sedan kan jag fråga vad den andra skulle vilja ge sig själv för uppskattning.


Vi träffar många som anser att de får för lite uppskattning. Och det betyder att du inte är ensam om att tycka så. Ett sätt att få mer uppskattning är att börja ge uppskattning till andra (och den ska förstås vara välvillig och ärlig, att vi menar det vi säger). Då bidrar vi till att få igång en uppskattande kultur och det kommer förhoppningsvis ge dig mer uppskattning i framtiden. Det blir alltså en norm att ge uppskattning när någon har gjort något bra.

Risken med att inte ge uppskattning till andra blir att de snålar med att ge dig feedback. Så vi behöver bryta den negativa cirkeln.


Vi behöver ge uppskattande feedback och beröm till kollegor, vänner och familj, ofta mycket mer än vad vi gör idag. ”Varför det?” kan man fråga sig. Svaret är lätt att hitta hos en själv. Tänk dig att du är i ett sammanhang där du anstränger dig och gör bra saker –  du hjälper till, du bidrar till ett bra arbetsklimat, du levererar och bidrar till att nå målet på alla de sätt. Så IGNORERAR din omgivning dig! Här slutar de flesta människor att anstränga sig…

Å andra sidan: Om vi själva inte kan se att vi är värdefulla och att vi gör bra ifrån oss utan enbart måste bli bekräftade utifrån så blir vi lätt bekräftelseberoende. Här är en dikt jag skrev om det temat:

Bekräftelseberoende

Hon fick alla utom sig själv

att säga att hon

var värd att älskas.

Du behöver ge uppskattande feedback och beröm till dig själv, ofta mycket mer än du gör idag. Tänk på att ge dig uppskattande feedback innan du går till arbetet eller ge dig själv uppskattning vad du har gjort bra på arbetet när du kommer hem. Ha då fokus på vad du har bidragit med snarare än din personlighet.


Och när du väl kan ge uppskattande feedback till dig själv kommer du även kunna ge till andra!

Feedback är ett fantastiskt sätt att utveckla individer och grupper. Ja även kundrelationer, parrelationer och mycket mer.


Det häftiga med feedback är att både givaren och mottagaren kan utvecklas, om det sker på rätt sätt och med rätt förutsättningar. Som en hel regnbåge med guldkrukor vid båda ändarna 🙂

Kolla vår video om hur du kan ge uppskattande feedback till andra: