Distansutbildning i feedback
för medarbetare

En flexibel feedbackutbildning för er interna fortbildning, en e-kurs i feedback kompletterad med ett arbetsmaterial för gruppdiskussioner och övningar

Varför är utbildningen viktig?

När ni vill förändra samtalsklimat och samarbete ger en föreläsning eller workshop inspirationen och verktygen ni behöver. Men hur säkrar ni att satsningen fortsätter?

Vad får ni med er?

Medarbetarutbildningen hjälper er att utveckla ert samarbete, med hjälp av diskussioner, träning och fortsatt utbildning som förenklar feedback för alla.

En flexibel utbildning
– att göra i egen takt!

Med stöd av utbildningsfilmer, en arbetsbok för arbete i team och en onlineutbildning för enskilt arbete jobbar ni internt med att utveckla hur ni ni hanterar feedback för att samarbeta bättre.

Utbildningens upplägg

Filmer

Medarbetarutbildningen består av 3 avsnitt om feedback med varsin kort film på 12-14 minuter.

Arbetsbok

Till filmerna hör en arbetsbok med diskussionsfrågor och gruppövningar att jobba med tillsammans. Varje avsnitt i arbetsboken har material som ni kan jobba med i allt från korta sessioner på en halvtimme till hela workshopsdagar.

Onlineutbildning

I utbildningen ingår också en online-utbildning i feedback som varje medarbetare genomför i egen takt. Utbildningen är praktisk inriktad och kopplar till hur kunskaperna kan användas i arbetsvardagen.

Anpassa utbildningen
till er verksamhet

Ni kan sätta samman ett paket med medarbetarutbildningen eller delar av den (t.ex. onlineutbildningen) tillsammans med föreläsningar och workshops.

Medarbetar-utbildningens olika avsnitt

Feedback – varför?

Det första avsnittet om feedback förklarar vad feedback är och varför det är så viktigt för oss (vårt blinda fönster), samt visar varför det är så svårt att höra feedback rätt.

Går djupare in på vad god feedback är och hur viktigt det är med uppskattning samt visar hur vi ger feedback på ett sätt som minskar risken för försvarsreaktioner.

Ger förståelse för hur vi alla kan ha enorm nytta av att bli bättre på att ta emot feedback och ger vägledning om hur vi konkret gör det.


Medföljande bonus

När ni beställer medarbetarutbildningen under januari/februari får ni med ett extra utbildningsavsnitt (film och arbetsbok) om varje medarbetares betydelse för kulturen på arbetsplatsen. Här finns ett klipp om skillnaden mellan bedömningskultur och utvecklingskultur.

Våra vanligaste frågor & svar om
utbildningen i feedback

Behöver vi medarbetarutbildningen efter en föreläsning eller workshop?

Vi vet av erfarenhet att motivation och engagemang är som högst precis efter utbildningsinsatsen. Sedan går tiden och arbetsvardagens alla måsten kommer emellan. Risken är att satsningen blir ett tomtebloss som inte leder till varaktig förändring.

Medarbetarutbildningen ger er en tydlig väg för hur ni kan jobba vidare internt med feedback och kompletterar på det sättet utbildningsinsatsen på plats.

Ni får lösenord som ger er tillgång till utbildningsfilmerna samt en digital arbetsbok för den som ledar gruppövningarna. I övningsboken finns både diskussionsfrågor och gruppövningar med utförliga instruktioner.

Ni har tillgång till utbildningen under 1,5 år för att både hinna genomföra och komma tillbaka till den. Onlineutbildningen för enskilt arbete får varje deltagare en egen länk till.

Varje organisation har sina förutsättningar, utmaningar och behov. Innan du bokar utbildning ingår alltid ett rådgivningssamtal där vi går igenom vad ni behöver och ser vilket upplägg som bäst matchar med det. Men generellt är Medarbetarutbildningen, eller delar av den, rätt för verksamheter som inte bara söker ett inspirerande tomtebloss utan vill åstadkomma förändring i fråga om arbetsklimat och samarbete.

Söker du en utbildning som gör det enkelt för er att fortsätta satsningen på feedback internt så hör av dig till oss för rådgivning.

Fler utbildningar för din verksamhet