Feedbackkultur

Utbildning i
feedbackkultur

I en feedbackkultur används välvillig, tydlig och användbar feedback för att ständigt förbättra resultaten vi skapar tillsammans. Lär er hur ni gör.

Varför är utbildningen viktig?

Det bygger människors förmåga att lära och leda sig själva. Effekten syns både i bokslutet, kundenkäten och medarbetarundersökningen.

Vad får ni med er?

Med ett partnerskap för er utveckling och en långsiktig utbildningsserie anpassad efter era behov får ni det stöd ni behöver för att bygga en feedbackkultur.

Varför en
feedbackkultur?

Forskningen visar hur viktig feedback är för allt från psykologisk trygghet till kundnöjdhet och medarbetarengagemang. Vi behöver bygga feedbackkultur för att möta behovet av återkoppling och säkra att feedback hanteras på rätt sätt.

I en feedbackkultur används feedback på ett sätt som bygger trygghet, uppmuntrar till ett “growth mindset” och hjälper människor att utveckla sin potential för att på bästa sätt bidra till verksamheten.

Hur bygger ni ett
hälsosamt samtalsklimat?

Medvetenhet om den kultur ni har ni

Att bygga en feedbackkultur kräver först och främst en medvetenhet om den kultur ni har i dag och hur den skiljer sig från den i önskar.

Ledningen äger processen

Därefter är det avgörande att beslutet kommer från ledningen som engagerar sig i processen.

Led som förebilder

För att ni ska lyckas med kulturbygget behöver ledarna agerar förebilder och samtliga i organisationen måste få kunskap om såväl feedback som mindset.

Strukturera in återkoppling i verksamheten

Ni behöver strukturera in feedback i samtliga processer och säkra att återkoppling är något ni håller fast vid.

Så gör vi i en feedbackkultur

I en kultur byggd på feedback:

Har organisationen strukturerat in återkoppling som en del av vardagen

Feedback genomsyrar våra processer, allt från hur vi håller möten till hur vi hanterar när någon börjar eller slutar i verksamheten.

Vi vet om att meningsfull uppskattning är viktigast av allt för att människor ska känna sig trygga och bli medvetna om styrkorna de kan bygga på för att förverkliga sin potential. Vi slösar med sådan uppskattning.

Ledare tar sitt ansvar för att fråga efter medarbetarnas feedback, hantera synpunkter med nyfikenhet och lösningsfokus samt ger massor med uppskattning och säkrar att förbättringsförslag är tydliga, omtänksamma ärliga och användbara.

Vi är uppmärksamma och visar andra att vi ser dem och värderar det de gör, genom att tala om att vi är medvetna om deras utveckling och uppskattar deras ansträngningar.

Vi vet att en verksamhet där människor är rädda för att göra fel demotiverar och motverkar initiativ och ansvarstagande. När ett misstag sker fokuserar vi på vad vi som grupp kan lära oss av det.

Eftersom hantering av feedback kan vara väldigt utmanande och krocka med grundläggande behov vi alla har är det något som behöver läras och tränas regelbundet. I en feedbackkultur agerar vi utifrån den vetskapen och säkrar att både ledare och medarbetare får med sig de verktyg de behöver tillsammans med träning på att använda dem.

Läs mer om att bygga feedbackkultur här

Våra vanligaste frågor & svar om
utbildningen i feedback

Vad är en sak som vi kan göra här och nu för att gå i riktning mot en feedbackkultur?

Något ni kan göra direkt för att ta steg mot en feedbackkultur är bli medvetna om er kommunikation och ställa er frågan om den bygger trygghet och ett klimat där människor känner sig trygga i att vara sig själva och berätta vad de tycker.
För att nå dit är ett tips att fokusera på att ge meningsfull uppskattning till människor om vad de bidrar med och betyder för verksamheten. Ytterligare en sak är att säkra att synpunkter och nya idéer bemöts på ett sätt som motiverar människor att fortsätta framföra dem. Istället för att reflexmässigt såga det som sägs, ta för vana att svara med en fråga för att få veta mer, “Berätta mer, hur menar du?”.

Att ta reda på hur människor upplever kulturen ni har nu är det första steget mot att utveckla kulturen ni önskar. Verktyg som medarbetarundersökningar ger en viss uppfattning om riktningen och om graden av trygghet och missnöje som människor upplever.
Men det finns inga genvägar – för att veta hur medarbetare ser på hur ni har det och jobbar tillsammans behöver ni prata med varandra. Bjud in till samtal, inte enbart i grupp utan enskilt. Mest rättvisande blir det om ni tar hjälp av en extern part. Då blir samtalen ofta mer öppna och uppriktiga.

Hur lång tid det tar att bygga en feedbackkultur beror på utgångsläget och hur mycket tid och engagemang ni är beredda att lägga. Förändring tar tid. Det handlar inte om att skapa en “quick fix” utan att bygga trygghet, utveckla förhållningssätt och vanor som håller över tid.
En viktig framgångsfaktor är ledningens engagemang och att ni avsätter tid till arbetet med feedbacksatsningen. Att samtliga ledare agerar förebilder är en självklar förutsättning. Det går inte att bygga feedbackkultur om ledare agerar på ett sätt som undergräver medarbetarnas trygghet och engagemang. Om ni i dag har en hel del inslag av bedömningskultur och är beredda att satsa på kulturbygget är det rimligt att det kommer att ta åtminstone ett par år av helhjärtat arbete för att komma till en punkt där ni byggt upp en feedbackkultur. Ni kommer dock att se stora förändringar och en skillnad i stämning och engagemang långt innan dess.

Fler utbildningar för din verksamhet