Detta är ett program för att utbilda ledare och chefer i lönesamtal och i utvecklingssamtal. Vi har genomfört många uppskattade utbildningar där ledare under en dag får verktyg, insikter och träning i att hålla lönesamtal. Vi vet att många chefer och ledare bävar inför dessa samtal och vi vet att med rätt utbildning och verktyg blir de betydligt mer framgångsrika och har en bättre dialog med medarbetaren. En undersökning visade att om en medarbetare var missnöjd efter ett lönesamtal så var det oftare att lönesamtalet hade upplevts som dåligt snarare än att de fick för lite löneförhöjning. Vi har även en kortare utbildning för medarbetare på 1,5 timmar som ger förståelse och kunskap för att utvecklingsamtal och lönesamtal. Programmet heter: ”När du vill att något ska hända”.

Utbildning i lönesamtal