Vi erbjuder workshops med hela grupper/avdelningar/organisationer för att skapa ett kollektivt engagemang i att leva en värdegrund. Värdegrundsarbete går ut på att skapa förståelse och mening med spelregler och få med majoriteten på tåget inför nödvändiga förändringar. För att att uppnå detta behöver vi delaktighet och våga möta motstånd.

värdegrundsarbete