ViÄrVarandrasArbetsmiljöII

Det borde vara en mänsklig rättighet att trivas på jobbet och ha ett bra arbetsklimat.

Det borde också vara en mänsklig ”skyldighet” att bidra till sin egen och andras trivsel och ett bra arbetsklimat.

Grupper utvecklas fortare om alla  i gruppen ser att de bidrar till gruppens utveckling. Därför handlar grupputveckling om samskapande.

Så fort en eller flera lägger skulden/ansvaret på någon annan så tar det längre tid att utvecklas – eller till och med kan gruppens utvecklingen gå åt fel håll och arbetsklimatet försämras.

Därför har alla chefer och medarbetare ett lika stort ansvar att gruppen utvecklas år rätt riktning.

En workshop om arbetsklimat och feedback med Feedbackakademin kan ge gruppen en nystart –  en workshop som skapar förutsättningar och ger verktyg och insikter för att lyckas! En kurs i feedback är en långsiktig investering.

ps. Om man inte ser att man är en del av lösningen – är man en del av problemet…