workshop i feedback fågelUtveckla din verksamhet genom feedback. Vi erbjuder workshops under heldag eller halvdag där du och dina kollegor får kunskap, verktyg, modeller och inspiration för att kunna skapa en utvecklande feedbackkultur.

Våra workshops leds feedbackkonsulter som har stor erfarenhet av inom området. Jämfört med vår föreläsning är en workshop mer omfattande och ger deltagarna möjlighet att praktisera feedbackkunskaperna som förmedlas. Utbildningen lämpar sig för grupper om 5 till 250 deltagare.

Teori och praktiska övningar

Ni får ta del av Stefan Gunnarssons forskning inom området feedback för att utveckla multikulturella och monokulturella grupper. Kursen håller ett högt tempo med många skratt och ger kunskapen, insikterna och träningen som behövs för att komma igång med framgångsrik feedback. Deltagarna kan direkt efter vår workshop omsätta kunskaperna i praktisk användning på arbetet och privat.

Genom teori och praktiska övningar får ni lära er att be om, ge och ta emot feedback. Ni får dessutom verktyg och insikter för ett bättre ledarskap och medarbetarskap. Stefan Gunnarssons bok ”Professionell Feedback – Medvetna mötens magi” kan ingå som kursmaterial till varje deltagare. Den är Sveriges mest sålda bok om feedback.

Kursen innehåller bland annat:

 • Kunskaper och insikter om att ge uppskattande och utvecklande feedback så den kan tas emot särskilt sådan återkoppling som kan upplevas som tung
 • Teori och praktiska övningar i att ge, be och och ta emot feedback.
 • Metoder för att undvika konflikt och kamp genom ett kontruktivt synsätt
 • Metod och modeller för att införa feedbackkultur i gruppen
 • Vårt upplägg är en blandning av föreläsningar och övningar
Målgrupp:

Denna feedbackkurs riktar sig till enskilda enheter, avdelningar, ledningsgrupper, projektgrupper, samtliga chefer och ledare i organisationen, hela organisationen, som vill:

  • Förbättra sin kommunikation
  • Lära sig hur man ger, tar emot och ber om feedback
  • Utveckla individer och grupper och själv utvecklas genom feedback
  • Ge kunskap om hur man inför en praktiskt fungerande feedbackkultur
  • Ett gruppen/organisationen får en gemensam kunskap om feedback och vägen till ett önskat arbetsklimat

Kontakta oss

Är det dags för förändring och förbättring inom din verksamhet? Boka då in oss för en utbildning i feedback. Du når oss på kontakt@feedbackakademin.se eller genom att fylla i vårt kontaktformulär. Välkommen med din förfrågan!

Så här säger deltagarna om kursen:

 • Viktigast har varit att hela avdelningen har fått en gemensam ”utbildning” i feedback som vi kan praktisera omedelbums och diskutera framöver.
 • Att få redskap för att kunna ge feedback.  Att få öva på varandra.  Att få se helheten mellan beteende och feedback.
 • Att seminariet var så pass roligt som det var.  Alla spontana skratt under resans gång. Mycket humor hos Stefan – Bra!
 • Att feedback är en så viktig komponent i en fungerande organisation.
 • Det egna ansvaret att bidra till gruppens utveckling.
 • Du har överraskat mig! Engagerad och fängslande/skicklig föreläsare och övningsledare.
 • Att våga prata om detta i vår grupp. Har inte gjorts tidigare. Vissa av sakerna som har tagits upp var skolexempel på hur vi har det.
 • Att feedbackkursen inte var slentrianmässig utan innehållet gav riktiga verktyg.

Se vad kursdeltagarna sagt