Workshop
i feedback

Träna feedback & lär er konsten att ta emot, ge och be om återkoppling på ett sätt som fungerar 
genom inspirerande kunskap och övning i verksamhetsanpassade case

Varför är utbildningen viktig?

Vi behöver både kunskap och träning för att komma över rädslan för feedback och gå från tanke till handling.

Vad får ni med er?

En workshop ger effekt som ni märker redan nästa arbetsdag. Ni känner igen situationer från övningar och diskussion. Ni använder förståelsen ni fått för att förenkla för varandra. 

Är en workshop
rätt för er?

Om ni behöver kunskap och en mer positiv inställning till feedback samtidigt som ni får diskutera, diskutera och träna så är en workshop rätt för er.

Vem är utbildningen för?

Vår workshop riktar sig till organisationer företag, avdelningar, team, arbetsgrupper, ledare, chefer och medarbetare som vill utvecklas genom feedback och vill få tillfälle att både lära och göra.

Feedback akademins erfarenhet

Vi har fokuserat på feedback i mer än 15 år och anpassar alla uppdrag efter vad ni vill ha och behöver. Ni väljer om ni vill ha utbildning på svenska eller engelska. 

Vår erfarenhet har vi fått tillsammans med bl.a. kommuner, andra myndigheter, universitet och högskolor, marknadsbyråer, storföretag och vårdinrättningar. Vi arbetar lika ofta med ledningsgrupper som med medarbetare. 

Vad innehåller en workshop?

Innehållet i varje workshop skräddarsys efter era önskemål. Exempel på frågor som besvaras:

Vad är kopplingen mellan feedback och organisationskultur?

Vi pratar om sambanden mellan hur vi pratar med och hur vi har det med varandra. Här tittar vi särskilt på de olika roller vi som ledare/medarbetare kan ha i feedbacksituationen.

Vi går igenom förvrängnings- och försvarsmekanismerna som ställer till det när vi får feedback.

Tips om hur du förenklar för dig själv och andra när du ger feedback om förändring.

Du lär dig känna igen och hantera försvarsreaktioner hos andra och dig själv.

Vi går igenom modeller att använda när du ska ge, ta emot eller be om feedback, för att säkra tydlighet och minska risken för missförstånd.

Du lär dig hur ditt mindset påverkar vad du ser, hur du tolkar det och din respons – och hur du gör för att utveckla det mindset du vill ha.

En guide till hur ni börjar bygga en trygg kultur som engagerar och utvecklar.

Efter en inledande inspirationsföreläsning får ni träna praktiskt i verksamhetsanpassade case för att bli redo att direkt komma igång med att konstruktivt ge, be om och och ta emot feedback.

Ni har också tillgång till rådgivning i alla feedbackfrågor.

Er egen utbildningsserie

Vill ni ha en verksamhetsanpassad utbildning där vi varvar föreläsningar med workshops om just de frågor som är viktiga för er så tar vi fram ett upplägg.

Effekter i verksamheten

Vanliga kommentarer efter en workshop är att det blivit högre i tak, stämningen är gladare och missförstånden färre. Det känns lättare att prata med varandra.

Vill ni bygga
en feedbackkultur?

Kunder hör ofta av sig till oss för att komma igång med att bygga en feedbackkultur. En föreläsning eller workshop ger de verktyg ni behöver för att börja praktisera feedback.

Vad händer efter utbildningen?

Det är vad ni gör efter utbildningen som avgör om ni lyckas skapa den utvecklingskultur ni önskar. 

Vi stöttar er framåt

För att nya feedbackvanor ska bli en naturlig del av vardagen är det viktigt att fortsätta satsningen efter avslutad workshop. För att hjälpa er göra det har vi en digital medarbetarutbildning för gruppen att arbeta vidare med och en e-kurs i feedback för varje medarbetare att jobba enskilt med. 

Rådgivning kring era utbildningsbehov

Är det dags att utveckla din grupp? Vill du få hjälp med en plan för att arbeta med feedback internt eller med vår hjälp. Hör av dig för att boka in ett samtal för rådgivning.

Våra vanligaste frågor & svar om
workshop i feedback

I vilka situationer är en workshop att föredra framför en föreläsning?

En workshop är att rekommendera om ni har möjlighet att avsätta minst en halvdag till utbildningen och vill ge ledare och medarbetare inspiration tillsammans med praktisk träning i att ge/ta emot/be om feedback så att de har vad de behöver för att börja använda återkoppling på ett nytt sätt.

Att praktisk träning och diskussion har mer utrymme är största skillnaden på en workshop och en föreläsning. Vanligtvis inleds workshoppen med en inspirationsföreläsning så genom att välja workshop så får ni båda delarna.

Vilket resultat ni får av workshoppen beror på er målsättning som vi diskuterar i under den förutsättninglösa rådgivningen innan bokning. Men generellt kan ni förvänta er en upplevelse av att det blivit “högre i tak”, att människor trivs bättre och att ni som grupp får lättare att hantera även mer utamanande samtal. Ni har fått en gemensam kunskapsplattform när det gäller feedback. Det är enklare att låta bli att gå i försvar och att komma ihåg hur viktigt det är med uppskattning. Samtliga medarbetare ska efter dagen vara motiverade att dela med sig av synpunkter och förmedla sina behov på ett tydligt och ändamålsenligt sätt. De har också fått insikter som bidrar till att minska tendensen att ta meningsskiljaktigheter personligt. Ni är nyfikna på begreppet feedbackkultur och vill ta steg på vägen mot ett utveckla en sådan.

Genom sitt ansvar för att coacha medarbetare, ge feedback, stötta och utveckla mot uppsatta mål och förmedla hur enskilda uppgifter bidrar till verksamhetens ändamål har ledare en unik påverkan på engagemanget i gruppen och organisationskulturen.

Att som chef leda som förebild i fråga om hur återkoppling hanteras är avgörande när det gäller att bygga en utvecklings-/feedbackkultur vilket är en målsättning för väldigt många av våra kunder. Av den anledningen rekommenderar vi att ni börjar med en föreläsning eller workshop i feedback för ledarna, innan hela arbetsgruppen utbildas i feedback.

Det fungerar också att ha en inledande föreläsning eller workshop med samtliga innan ledarna får ytterligare utbildning. Det är inte en god idé att först ge medarbetarna utbildning eftersom det försätter ledarna i en utsatt position och inte ger dem de verktyg de behöver för att leda som förebilder vilket är grundläggande för att lyckas med satsningen på feedback.

Fler utbildningar för din verksamhet