Kunskapsbanken

Vill du utveckla gruppen? Dra då nytta av Sveriges bästa föreläsare och utbildare inom feedback. Här får du som chef, ledare eller medarbetare vad du behöver för att kunna ge, be om samt ta emot feedback om prestation och bemötande på arbetsplatsen.

Skärmavbild 2024-01-07 kl. 14.41.42

Feedbackkultur


Få en förståelse för vad en feedbackkultur innebär och vad ni har för nytta av att utveckla ett sådant klimat
Bild till sidan om Workshop i feedback

Psykologisk trygghet i gruppen


Läs om psykologisk trygghet och gör ett enkelt test för att få en känsla för hur gruppen har det ifråga om trygghet
Bild till sidan om Workshop i feedback

Medarbetarengagemang

Medarbetarengagemang ger verksamheten kraft. Lär mer om nyttan av ett högt engagemang och hur ni får mer av det
Illustration till någonstans där det står om missförstånd eller samarbetsproblem

Growth/fixed mindset

När de som är med i gruppen jobbar på att utveckla ett lärande mindset blir det lättare att bygga psykologisk trygghet.