Kunskapsbanken

Vill du utveckla gruppen? Dra då nytta av Sveriges bästa föreläsare och utbildare inom feedback. Här får du som chef, ledare eller medarbetare vad du behöver för att kunna ge, be om samt ta emot feedback om prestation och bemötande på arbetsplatsen.

Skärmavbild 2024-01-07 kl. 20.18.56
FeedbackkulturFå en förståelse för vad en feedbackkultur innebär och vad ni har för nytta av att utveckla ett sådant klimat

Psykologisk trygghet i gruppen


Läs om psykologisk trygghet och gör ett enkelt test för att få en känsla för hur gruppen har det ifråga om trygghet

1.3

Medarbetarengagemang
Medarbetarengagemang ger verksamheten kraft. Lär mer om nyttan av ett högt engagemang och hur ni får mer av det

Skärmavbild 2024-01-07 kl. 13.15.10

Growth/fixed
mindset


När de som är med i gruppen jobbar på att utveckla ett lärande mindset blir det lättare att bygga psykologisk trygghet.