FeedbackAkademin – Sveriges största leverantör av föreläsningar och workshops kring feedback.

Feedback Akademin har utbildat över 30 000 medarbetare i feedback och mer än 7000 chefer. Boken Professionell Feedback har sålt över 35 000 exemplar och har nu kommit på engelska.

Vi på FeedbackAkademin är övertygade om att individer och grupper alltid strävar efter att göra ett bra jobb om de får rätt förutsättningar. Med en feedbackkultur i företaget och en effektiv målstyrning har grupper och individer möjlighet att nå uppsatta mål. I en feedbackkultur kan individer och grupper utvecklas och skapa goda relationer. För att bygga ett utvecklande samarbetsklimat behövs fungerande feedback (återkoppling).

Feedback Akademin erbjuder utbildning och kurser i feedback och grupputveckling. Vi har föreläsningar, skräddarsydda workshops för alla typer av grupper och branscher. Vi utbildar flera tusen ledare och medarbetare varje år och är Sveriges största leverantör av föreläsningar och workshops kring feedback. Över 37 ooo chefer/ledare och medarbetare har genomgått vår feedbackutbildning.


Medarbetare

FeedbackAkademin drivs av Axelina Gunnarsson, efter Stefan Gunnarssons bortgång 2021. Axelina som är Stefans dotter har växt upp i ett hem fullt av feedback och har därefter studerat psykologi. 

I dagsläget står Shalini Persson för många av FeedbackAkademins uppdrag. Shalini är jurist i grunden och har arbetat med kommunikationsutbildning i många år. Hon brinner särskilt för att ge människor effektiva verktyg för att ta emot feedback på ett konstruktivt sätt och hantera sina försvarsreaktioner. Förutom att hålla feedbackföreläsningar och workshops tränar hon grupper och individer i personlig genomslagskraft, att leverera ett budskap på ett engagerande, tydligt och entusiasmerande sätt. Hennes föreläsningar är en energifylld upplevelse som inte lämnar någon oberörd. 

Shalini Persson, fotograf: Linda Nyremark

Några nöjda kunder:

Feedbackakademin referenser

Feedback – om konsten att ge och be om feedback för att höja kompetens, prestation, förbättra samarbete och nå uppsatta mål.